Άδειες Διελεύσεων & Συνοδείες

Συνεργασία με Αρμόδιες Αρχές και μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε Βαλκάνια, Ευρώπη και Ασία

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές και το μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε Βαλκάνια, Ευρώπη και Ασία, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

  • Έκδοση Ειδικών Αδειών Διέλευσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς των Διεθνών Μεταφορών και τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας που διανύουμε.
  • Υπηρεσίες Συνοδείας (Private Escort)· για την ασφαλή και άρτια ολοκλήρωση (διεκπεραίωση) των ειδικών μεταφορών κρίνεται απαραίτητη η παρουσία συνοδευτικού οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

H Special Transport παρέχει έγκυρη καθοδήγηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς με τη χρήση ιδιόκτητου στόλου (συνοδευτικά οχήματα κατάλληλα εξοπλισμένα) και τεχνολογικών μέσων υποστήριξης, από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η Άδεια Διέλευσης & Συνοδεία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, κρίνεται απαραίτητος ο παράλληλος συνδυασμός των ειδικών αδειών διέλευσης και του συνοδευτικού οχήματος για κάθε όχημα που υπερβαίνει τις ακόλουθες διαστάσεις: (Μ) 16,50 x (Π) 2,55 x (Υ)4,00 m / 40 t.

Μετάβαση στο περιεχόμενο