Οργάνωση Μεταφοράς

.

Εμπιστευτείτε μας για να οργανώσουμε και να φέρουμε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία:

  1. Την ανάληψη & επιτυχή ολοκλήρωση project.
  2. Τη φόρτωση, εκφόρτωση και μετακίνηση βαρέων και υπερδιάστατων αντικειμένων.
  3. Τη μερική ή ολική αποξήλωση και μεταφορά εργοστασίων.
  4. Την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Παράλληλα, η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, στους οποίους έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τα προς μεταφορά φορτία.

To κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό μας έχει τη δυνατότητα να προτείνει ασφαλείς λύσεις για την διεκπεραίωση ακόμη και της πιο απαιτητικής ανύψωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο