Τελωνειακές Διατυπώσεις

Σε συνεργασία με κορυφαία Εκτελωνιστικά Γραφεία και με τους πλέον έμπειρους εκτελωνιστές, μπορούμε να διαχειριστούμε και να φέρουμε εις πέρας όλα τα είδη των τελωνειακών διατυπώσεων για λογαριασμό των πελατών μας.

Διαθέτουμε μόνιμους και αξιόπιστους συνεργάτες σε όλους τους Συνοριακούς σταθμούς και τα λιμάνια της Ελλάδας, προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας τις απαραίτητες υπηρεσίες οι οποίες συνάδουν πάντα με τους νόμους και τις διατάξεις/ κανονισμούς της χώρας αναφορικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις

Μπορούμε να διευθετήσουμε όλες τις διαδικασίες και να εκδώσουμε τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά του φορτίου σας, έτσι ώστε τη στιγμή που θα παραδίδεται στον τελικό προορισμό τα πάντα να είναι τακτοποιημένα !

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας με αφοσίωση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, ώστε κάθε μεταφορά σας να πραγματοποιείται με τη μέγιστη ταχύτητα και οικονομία.