Φωτογραφίες

Φωτογραφικό υλικό από μεταφορές και συνοδείες που διεκπεραιώθηκαν από την Special Transport Στεφανίδης